Video kịch tỉnh Việt Trì - Phú Thọ

Chiến dịch “Không ai phải sợ” tại thành phố Việt Trì – Phú Thọ ngày 6/05/2017

Copyright © 2016 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. All Rights Reserved.