Video kịch tỉnh Lạng Sơn

VTC: Bệnh viện Thu Cúc tầm soát ung thư miễn phí cho người dân ở Lạng Sơn

Chiến dịch “Không ai phải sợ” tại Lạng Sơn ngày 22/04/2017

Copyright © 2016 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. All Rights Reserved.