Hành trình

Hành trình của chương trình "Không ai phải sợ" - tổ chức bởi Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc được bắt đầu vào ngày 11/3 tại BẮC NINH. Các điểm tiếp theo sẽ là THANH HÓA, QUẢNG NINH, BẮC GIANG, TUYÊN QUANG, LẠNG SƠN, PHÚ THỌ....xuyên suốt từ Bắc vào Nam.

Thông tin về thời gian tổ chức chương trình tại các tỉnh thành trên cả nước sẽ được Thu Cúc cập nhật lên website.
1
TP bắc ninh

Ngày 11/03/2017

2
TP Thanh hóa

Ngày 25/03/2017

3
TP Quảng Ninh

Ngày 08/04/2017

4
TP Lạng Sơn

Ngày 22/04/2017

5
TP Việt Trì

Ngày 06/05/2017

6
TP Vinh

Ngày 20/05/2017

7

Comming soon...!

8

Comming soon...!

1
TP bắc ninh

Ngày 11/03/2017

2
TP Thanh hóa

Ngày 25/03/2017

3
TP Quảng Ninh

Ngày 08/04/2017

4
TP Lạng Sơn

Ngày 22/04/2017

5
TP Việt Trì

Ngày 06/05/2017

6
TP Vinh

Ngày 20/05/2017

7

Comming soon...!

8

Comming soon...!

Copyright © 2016 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. All Rights Reserved.